Mayıs 28, 2024
Hayat Duyunca Güzel

Hayat Duyunca Güzel

Demant’in Koşulsuz Destekleriyle İşitme Sağlığında Farkındalık Hareketi Başlatıldı: “Hayat Duyunca Güzel”Küresel işitme sağlığı lideri Demant, Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Türk KBB-BBC) ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (TOKSUD) ile birlikte işitme sağlığının önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik “Hayat Duyunca Güzel” sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Demant’in Koşulsuz Destekleriyle İşitme Sağlığında Farkındalık Hareketi Başlatıldı: “Hayat Duyunca Güzel”Küresel işitme sağlığı lideri Demant, Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Türk KBB-BBC) ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (TOKSUD) ile birlikte işitme sağlığının önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik “Hayat Duyunca Güzel” sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Projeyi koşulsuz destekleriyle hayata geçiren Demant, işitme sağlığı konusunda farkındalığı artırarak toplumsal sağlığı iyileştirmeyi ve sağlıklı nesillerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün işitme sağlığına yönelik yayınladığı rapora (Word Report on Hearing) göre dünyada her 5 kişiden 1’i işitme kaybı yaşıyor ve 2050 yılına kadar yaklaşık 2,5 milyar insanın farklı derecelerde işitme sorunu yaşayacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte yine aynı raporda, dünya genelinde işitme sağlığının önemine dair farkındalığın düşük olması ve işitme kaybına dair yaşanan damgalanma korkusu ve önyargıların, işitme sağlığına erişimi sınırladığı belirtiliyor. Bu durum, işitme sağlığı ile ilişkili olarak sosyal, fiziksel ve bilişsel birçok sorunun görülme riskini artırabiliyor ve bireylerin yaşam kalitesini düşürebiliyor.1

Bu kapsamda; Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Türk KBB-BBC) ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (TOKSUD) ile birlikte hareket eden küresel işitme sağlığı lideri Demant, işitme sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, toplumu işitme sağlığının önemi konusunda bilinçlendirmek, işitme sağlığının korunması ve işitme kaybının erken teşhisi sayesinde sağlıklı, verimli bireylerin topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla, koşulsuz destekleriyle hayata geçirdiği “Hayat Duyunca Güzel” sosyal sorumluluk hareketini başlattı.

“Hayat Duyunca Güzel” projesi kapsamında kamuoyunda işitme sağlığının önemi konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik içeriklere sosyal medya hesaplarında yer veriliyor. Ayrıca işitme sağlığının önemi konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla hazırlanan toplumsal sosyal sorumluluk kampanyası video içeriği, işitme sağlığının hayata bağlanmadaki önemine vurgu yaparak, bu konunun ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. “Hayat Duyunca Güzel” kampanya çatısı altında gerçekleştirilecek işitme sağlığı farkındalık çalışmaları yıl boyunca devam edecek.

Demant olarak, işitme sağlığında yaşamları değiştiren fark yaratmayı amaçlıyoruz.

Projeyi koşulsuz destekleriyle hayata geçiren Demant’in Türkiye Genel Müdürü Tayfun Kökçü, 120 yıldır işitme sağlığı alanına öncülük eden köklü bir şirket olarak en büyük önceliklerinin, yaşamları değiştiren bir anlayış ile insan odaklı, bilimsel araştırma temelli, yenilikçi teknolojilerle işitme sağlığı tanı ve tedavi ürünleri geliştirmek ve kişilerin dünyayla ve çevreleriyle bağlantı ve iletişim kurmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Kökçü, “İşitme sağlığı alanında insanların hayatlarında anlamlı bir fark yaratmak ve farkındalık için dernekler, akademik kurumlar ve bilim insanlarıyla birçok iş birliği yapıyoruz. Demant Türkiye olarak, hayata geçirdiğimiz farkındalık projemiz ile Türkiye’de toplumsal işitme sağlığının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adım attık ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

“Hayat Duyunca Güzel” sosyal farkındalık projesinin, işitme sağlığı alanında, Dünya Sağlık Örgütü – İşitme Sağlığı Forum’u tarafından da Türkiye adında kayda geçirildiğini belirten Demant Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Ayça Fakı şunları söyledi: